ประกันคุ้มครองรายได้


  1. ประกันคุ้มครองรายได้

กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต

ประกันคุ้มครองรายได้

ประกันชีวิตตลอดชีพความคุ้มครองที่สูงแต่มีเบี้ยประกันที่ต่ำ มอบความคุ้มครองที่คุ้มค่าและบริการมาตรฐานสูงสุดระดับมืออาชีพ เราเข้าใจและพร้อมมอบแผนประกันชีวิตที่ตรงกับความต้องการในทุกช่วงชีวิต ให้คุณและครอบครัวที่คุณรักได้ใช้ชีวิตอย่างสบายใจไร้กังวล

image description

เพราะความแน่นอนคือความไม่แน่นอน และหากมีสิ่งไม่คาดฝันเกิดขึ้นกับคุณ ใครจะดูแล “คนข้างหลัง” ของคุณได้ดีเท่ากับสี่งที่คุณเตรียมไว้ให้พวกเขาเอง

image description

เพราะความแน่นอนคือความไม่แน่นอน และหากมีสิ่งไม่คาดฝันเกิดขึ้นกับคุณ ใครจะดูแล “คนข้างหลัง” ของคุณได้ดีเท่ากับสี่งที่คุณเตรียมไว้ให้พวกเขาเอง

image description

จะดีกว่าไหมหากเราสามารถเปลี่ยนค่าใช้จ่ายให้เป็นเงินออมเพื่ออนาคตของคุณและครอบครัว เริ่มวางแผนและรับตารางผลประโยชน์และความคุ้มครองประกอบการตัดสินใจได้ที่นี่


รับรายละเอียด เบี้ยประกัน