ประกันเพื่อทุนการศึกษา iGrow กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต


  1. ประกันเพื่อทุนการศึกษา iGrow กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต

กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต

ประกันเพื่อทุนการศึกษาบุตร iGrow ไอโกรว์

ไอโกร์ เพราะรักไม่ใช่แค่การดูแล แต่เป็นการสนับสนุนให้เค้าเติบโตอย่างมั่นคง
ให้ทุนการศึกษา ปริญญาตรี และปริญญาโท(อายุครบ 24 ปี) รับรองการจ่ายสูงสุดถึง 300% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
ให้ความคุ้มครอง โรคร้ายแรงในเด็ก 18 โรคและค่าชดเชยรายวันสำหรับเด็ก กรณีเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล
ให้ความคุ้มครอง อุบัติเหตุสำหรับเด็ก ครอบคลุมค่ารักษาจากอุบัติเหตุรวมถึงกระดูกแตกหัก
ให้ความคุ้มครอง และทุกนการศึกษายังคงอยู่ หากผู้ชำระเบี้ยเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรหรือเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง
ให้คุณจ่ายเบี้ยคงที่ตลอดสัญญา

กรุงไทย-แอกซ่า iGrow ไอโกรว์

ตัวอย่างตารางแสดงผลประโยชน์และความคุ้มครอง จากแบบประกัน iGrow

รายละเอียด ความคุ้มครอง
แผน 100,000 แผน 300,000 แผน 700,000
ผลประโยชน์ขอผู้เอาประกันภัย
1. ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตทุกสาเหตุ ปีที่ 1 100,000 300,000 700,000
ปีที่ 2 130,000 390,000 910,000
ปีที่ 3 160,000 480,000 1,120,000
ปีที่ 4 190,000 570,000 1,330,000
ปีที่ 5 210,000 630,000 1,470,000
ปีที่ 6 240,000 720,000 1,680,000
ปีที่ 7 เป็นต้นไป 270,000 810,000 1,890,000
2. ผลประโยชน์เงินคืนประจำปีและเงินครบกำหนดสัญญา สิ้นปีกรมธรรม์ที่ อายุ 15 ปี 25,000 75,000 175,000
สิ้นปีกรมธรรม์ที่ อายุ 18 ปี 50,000 150,000 350,000
สิ้นปีกรมธรรม์ที่ อายุ 19-23 ปี ได้รับปีละ 25,000 75,000 175,000
สิ้นปีกรมธรรม์ที่ อายุ 24 ปี 100,000 300,000 700,000
3. กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ และสายตาจากอุบัติเหตุ
3.1 การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ เสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ 100,000 300,000 700,000
เสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุสาธารณะ 200,000 600,000 1,400,000
3.2 การสูญอวัยวะ 3,000 - 100,000 9,000 - 300,000 21,000 - 700,000
3.3 การบาดเจ็บหรือแตกหักของอวัยวะบางส่วนจากอุบัติเหตุ ยกตัวอย่างเช่น 1,000 - 5,000 3,000 - 15,000 7,000 - 35,000
- ภาวะที่มีเลือดออกจากการบาดเจ็บภายนอก 1,000 3,000 7,000
- การฉีกขาดของเส้นเอ็นข้อเข่าทั้งหมดหรือบางส่วน 1,000 3,000 7,000
- กระดูกก้นกบแตกหัก 3,000 9,000 21,000
- กระดูกโคนขาแตกหักมาก 5,000 15,000 35,000
3.4 กรณีมีบาดแผลไหม้ฉกรรจ์ มากกว่า 2% ของร่างกาย 25,000 - 100,000 75,000 - 300,000 175,000 - 700,000
4. ค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุ* ตามที่เกิดขึ้นจริง แต่ไม่เกินครั้งละ (สูงสุด 3 ครั้งต่อปีกรมธรรม์ 3,000 9,000 21,000
5. ผลประโยชน์คุ้มครองโรคร้ายแรง 18 โรคร้าย 100,000 300,000 700,000
6. ผลประโยชน์ชดเชยรายได้ (จำนวนวันสูงสุดไม่เกิน 1,000 วัน)
6.1 ค่าชดเชยรายวัน (สูงสุด 1,000 วัน) 500 1,000 1,500
6.2 กรณีเข้ารักษาพยาบาลในห้องไอซียู ICU (สูงสุด 365 วันต่อการรักษาพยาบาล) 1,000 2,000 3,000
6.3 กรณีผ่าตัดและหัตถการ (1ครั้ง / ปีกรมธรรม์) 2,500 5,000 7,500
7. ผลประโยชน์สำหรับผู้ชำระเบี้ยประกันภัย
7.1 ผลประโยชน์ยกเว้นการชำระเบี้ยประกัน (ระยะเวลาคอย 60 วันสำหรับการเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง) กรณีที่ผู้ชำระเบี้ยประกันภัยเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงโรคใดโรคหนึ่งใน 10 โรคตามที่ระบุไว้
7.2 ผลประโยชน์ยกเว้นการชำระเบี้ยประกันภัย 1 ปี (ระยะเวลาทุพพลภาพชั่วคราวสิ้นเชิงอย่างน้อย 90 วัน) กรณีที่ผู้ชำระเบี้ยประกันภัยเกิดทุพพลภาพชั่วคราวสิ้นเชิง หรือ คู่สมรส(ต้องจดทะเบียน) ของผู้ชำระเบี้ยประกันภัยเสียชีวิตหรือตกเป็นผู้ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

รับรายละเอียด เบี้ยประกัน