ประกันสุขภาพ


  1. ประกันสุขภาพ

กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต

ประกันสุขภาพ

ประกันสุขภาพเหมาจ่าย ที่เหมาจ่ายตามค่ารักษาพยาบาลตามจริงทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก แผน i-Healthy และ i-Shield และแผนประกันสุขภาพมาตรฐานที่มีวงเงินจ่ายค่ารักษาพยาบาลส่วนเกินให้สูงสุด 70% สามารถเลือกซื้อควบคู่กับแบบสะสมทรัพย์ได้ หรือเลือกจ่ายเบี้ยเบาๆเน้นเฉพาะคุ้มครองสุขภาพ

image description

ประกันสุขภาพเหมาจ่าย จ่ายค่ารักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยในตามจริง และจ่ายค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกเป็นวงเงินต่อปี ไม่ต้องกังวลกับค่ารักษาส่วนเกิน พร้อมวงเงินพิศษด้านทันตกรรม การดูแลรักษาสายตา การคลอดบุตร

image description

ประกันสุขภาพแบบมีเงินออม เสมือนหนึ่งวิธีในการสร้างเงินเก็บพร้อมความคุ้มครองสุขภาพและอุบัติเหตุ สร้างกองทุนประกันสุขภาพเมื่อครบประกันชีวิตสัญญาหลักรับเงินก้อน เบี้ยประกันสัญญาหลักคงที่ตลอด 20 ปี

image description

ประกันสุขภาพค่าห้องสูง ที่มีวงเงินค่ารักษาพยาบาลให้เพิ่มเติมอีก 70% ของส่วนที่เกินวงเงิน คุ้มครองผู้ป่วยนอกจากอุบัติเหตุ ผลประโยชน์ชดเชยรายวัน เบี้ยประกันเงื่อนไขพิเศษเน้นความคุ้มครองสุขภาพเป็นหลัก

image description

ประกันสุขภาพเด็ก อายุ 1 เดือน ถึง 15 ปี ประกันสุขภาพเบี้ยประหยัด คุ้มครองเด็กแรกเกิดไม่ว่าจะเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลที่ครอบคลุม โรงพยาบาลในเครือชั้นนำ

รับรายละเอียด เบี้ยประกัน